Wetgeving (privacy)

Om goede hulp te kunnen verlenen legt de psycholoog een dossier aan met uw persoonsgegevens, het behandelplan en de werkaantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier in te zien na afspraak met uw behandelaar, met dien verstande dat u bij relatietherapie niet de gegevens van uw partner mag inzien, tenzij deze daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Mochten gegevens onjuist zijn dan heeft u het recht deze te laten aanvullen, verbeteren of verwijderen.

Wanneer de behandeling is afgerond wordt het dossier afgesloten. De psycholoog is wettelijk verplicht uw dossier 20 jaar te bewaren, waarna het vernietigd wordt. Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat er geen informatie over u aan derden wordt verschaft zonder uw toestemming. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken, zonder dat dat nadelige gevolgen voor u heeft. Meer informatie vindt u op de pagina ‘privacy statement’. Tevens hanteert Psychologiepraktijk Bakker een intern privacy beleid.