Kwaliteit

Om de kwaliteit van de geleverde hulpverlening te waarborgen volg ik uiteraard de ontwikkelingen in het veld middels publicaties, bij- en nascholingen. 

De praktijk voldoet aan de eisen voor herregistratie en neemt deel aan ontwikkelingen in Routine Outcome Monitoring (ROM).                         

In 2021 heb ik het her-visitatietraject van de LVVP met succes afgerond en ik beschik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Bekijk hier mijn kwaliteitsstatuut

Lidmaatschappen en kwalificaties:
LVVP, NIP
BIG geregistreerd GZ Psycholoog (49049657125)
NIP geregistreerd Eerstelijns Psycholoog ( tot 2021)

VEN : EMDR Therapeut VEN in opleiding ( 26-01-2023)

Wachttijd

Momenteel is er een aanmeldstop. In principe wil ik de tijd tussen aanmelding en het eerste gesprek tot maximaal 6 weken beperken. Als dat niet het geval kan zijn, zal ik een aanmeldingsstop instellen. Als er ruimte is, hef ik de stop weer op. U kunt elke maand een update verwachten op de homepage. Na het eerste gesprek krijgt u, als u in behandeling komt en ongeacht uw verzekeraar, meteen een vervolgafspraak. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Klachten

Heeft u een klacht over uw psycholoog? Bespreek die klacht dan eerst met haar. Indien dat niet kan of u komt er samen niet uit, kunt u uw klacht ook schriftelijk indienen bij Psychologenpraktijk Castricum o.v.v. afd. klachtbehandeling. Wanneer ook dit geen oplossing biedt kunt u uw klacht voorleggen aan de LVVP. De contactgegevens van de LVVP zijn:

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
Telefoon (030) 236 43 38