Vergoedingen en tarieven

Wie betaalt de rekening?

Doordat Psychologiepraktijk Bakker in 2021 contracten heeft met bijna alle zorgverzekeraars (CZ, VGZ, VRZ, Zilveren Kruis Achmea, DSW, De Friesland, ASR, ENO, ONVZ, Zorg en Zekerheid en Menzis), wordt de rekening in principe buiten u om geregeld. Alleen met Eucare heb ik geen contract. Eucare verzekerden krijgen zelf de rekening toegestuurd en dienen die ook zelf te voldoen. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.

Voor zorg die u wel nodig hebt, maar die niet onder de verzekerde zorg valt, hanteert de praktijk in 2021 een tarief van € 97,50 per consult.

Verwijsbrief is belangrijk

U wordt door de huisarts (soms bedrijfsarts) verwezen naar de GB GGZ. De huisarts moet inschatten of u een diagnose op psychisch gebied heeft. Denk hierbij aan een depressie of een angststoornis. Het gaat om een voorlopige diagnose in de verwijsbrief van de huisarts (een vermoeden van een DSM stoornis), die door een psycholoog bevestigd (of ontkracht) wordt. Als u na het bezoek aan uw huisarts bij Psychologiepraktijk Bakker terecht komt, dan wordt allereerst de diagnose geverifieerd en vastgesteld of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Heeft u een restitutiepolis?

Heeft u een restitutiepolis, dan dient u de rekening zelf te voldoen en kunt u hem vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.

Geen vergoeding bij verhindering

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Bel dan alstublieft tijdig af! Psychologiepraktijk Bakker hanteert een 24 uurs regeling. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting zelf betalen. Voor een niet nagekomen afspraak wordt € 65,00 bij u in rekening gebracht. Nogmaals: deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoeding door uw zorgverzekeraar

In 2021 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ indien er sprake is van een DSM-stoornis (b.v. depressieve klachten, angstklachten, posttraumatische stressklachten, onverklaarde lichamelijke klachten, slaapstoornis). Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort (300 minuten), Middel (500 minuten) of Intensief (750 minuten). Hoeveel sessies er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten. Voor meer gedetailleerde informatie zie www.invoeringbasisggz.nl

Het kan zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan heeft gebruikt. In 2021 is het verplicht eigen risico €385,00 per jaar.

Vergoedt uw zorgverzekeraar de behandeling van uw klachten niet, dan verwijs ik u terug naar de huisarts of u kiest ervoor zelf de behandeling te betalen. De kosten per gesprek bedragen 97,50 euro. Als u niet door de huisarts wordt verwezen, maar toch gesprekken wilt, dan krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.

Niet alle klachten en stoornissen worden vanuit de basiszorg vergoed! De diagnosen aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en enkelvoudige fobieën worden gedeclareerd aan uzelf onder de noemer onverzekerde zorg, OVP.

Afhankelijk van uw zorgverzekeraar komt u voor een vergoeding van OVP in aanmerking vanuit het aanvullende pakket.  U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling, ongeacht de mate of vorm van vergoeding. Raadpleeg uw polis of bespreek dit met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Declaratie van verzekerde zorg: tarieven en codes

De verzekerde zorg wordt niet meer per consult gedeclareerd, maar na afloop van de behandeling.

Hierbij worden door de NZA de volgende codes en ( maximum) tarieven gehanteerd:

Code Prestatie Tarief
180001 Kort €      €  522,13(’21)
180002 Middel €       €  885,01 (’21)
180003 Intensief €       € 1434,96 (’21)
180005 Onvolledig behandeltraject* €       €   228,04 (’21)
198300 OVP en indien u het zelf wilt betalen €         97,50

Deze 2 sessies zijn om te beoordelen of u behandeld kunt worden bij de GB GGZ, de S GGZ of beter bij uw huisarts door de praktijkondersteuner GGZ.

De tarieven van uw zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken.

Meer informatie over Generalistische Basis GGZ vindt u hier.

Bij betaling door werkgever en/of bedrijfsarts

Het komt regelmatig voor dat werkgevers en/ of bedrijfs- of verzekeringsartsen (denk bij deze laatste aan het UWV) in het kader van het beperken of voorkomen van ziekteverzuim ervoor kiezen om een traject bij een psycholoog te bekostigen.
Daarin streeft de praktijk ernaar om maatwerk te leveren, bijvoorbeeld als het gaat om de duur en de intensiteit van de behandeling. Belangrijk om hierbij te benadrukken is dat de psycholoog altijd onafhankelijk opereert, en niet zal rapporteren over de behandeling zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënt (zie ook de Privacy Statement).