Samenwerking

Psychologiepraktijk Bakker werkt als zelfstandige praktijk binnen Psychologenpraktijk Castricum. (www.psychologenpraktijkcastricum.nl). De psychologen van deze praktijk hebben geïnvesteerd in de samenwerking met andere vormen van eerstelijnszorg en met de tweedelijns GGZ. Wij krijgen verwijzingen van vrijwel alle huisartsen in de regio. Wij werken samen met diverse psychologen en psychotherapeuten in Castricum. Dit is een samenwerkingsverband van GBGGZ en SGGZ.  

Indien nodig of gewenst werken wij tijdens de behandeling samen met fysiotherapeuten, diëtisten en haptonomen. Zo is er bijvoorbeeld een goede samenwerking met de medewerkers van “het Kruispunt” in Heemskerk (www.hetkruispunt.info), een multidisciplinair centrum voor bekkenbodemtherapie. 

Samen met medewerkers van de tweedelijns GGZ werkzaam bij “de Hoofdlijn” (www.dehoofdlijn.nl), het maatschappelijk werk en met de eerstelijnsconsulente van de Brijder Verslavingszorg vormen wij een zogenaamd GGZ-team. Doel van deze samenwerking is ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen op de juiste plek.

Er vindt zeer regelmatig overleg plaats met de diverse POH-GGZ (praktijkondersteuners huisartsen voor de GGZ) in de ons omringende regio’s (zowel regio Castricum, Uitgeest, Limmen, Akersloot als de regio Bergen, Egmond, Heiloo en Alkmaar).

Verder maakt de praktijk deel uit van de groep samenwerkende psychologen in Castricum (www.psychologen-castricum.nl); zijn wij landelijk verbonden met collega’s via de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten; www.lvvp.nl ) en nemen wij deel aan een intervisiegroep met verschillende psychologen in de BGGZ.