Alle informatie over de GB GGZ

In 2014 heeft de overheid binnen de Generalistische Basis GGZ een viertal producten onderscheiden waarbinnen uw klachten behandeld kunnen worden. Voor deze producten zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verschillende tijdsduren en maximum tarieven vastgesteld. De tarieven worden elk jaar opnieuw bepaald.

De GB GGZ Kort: gebaseerd op circa 300 minuten. Voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico.
De GB GGZ Middel: gebaseerd op circa 500 minuten. Voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico.
De GB GGZ Intensief: gebaseerd op circa 750 minuten. Voor een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld, en laag tot matig risico.
De GB GGZ Chronisch: gebaseerd op 750 minuten. Voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en veelal is er sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Voor deze laatste groep is ons door de verzekeraars  geen contract aangeboden.

Sinds de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet in 2014 zijn er nieuwe regels gekomen over wat wel of niet valt onder de verzekerde zorg: klachten worden namelijk niet vergoed, stoornissen wel.

Verzekerde zorg

Voor verzekerde zorg is het nodig dat u met uw klachten naar uw huisarts bent gegaan, die een psychische (DSM V) stoornis vermoedt en u op basis daarvan met een verwijsbrief doorstuurt naar een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijns psychologische zorg). Het kan zijn dat u eerst gesprekken heeft gehad met een praktijkondersteuner, maar u kunt ook direct worden doorverwezen.

De psycholoog zal eerst een intake met u doen en onderzoeken of er een DSM V diagnose gesteld kan worden. Tevens zal zij met u bespreken in hoeveel gesprekken zij verwacht u te kunnen helpen. Constateert de psycholoog dat er sprake is van een DSM V stoornis die binnen de verzekerde Generalistische Basis GGZ behandeld mag worden, dan wordt u op basis van uw klachten één van bovenstaande door de overheid vastgesteld producten: Kort, Middel of Intensief  aangeboden, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de stoornis. Per product bepaalt uw verzekeraar welke vergoeding ertegenover staat. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. (Zie Vergoedingen en Tarieven)

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de Generalistische Basis GGZ geholpen kunt of mag worden, dan verwijst zij u terug. Mogelijk is dan een verwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende.

Onverzekerde zorg

Als u op grond van uw klachten besloten heeft zelf psychologische zorg te zoeken, zonder verwijzing van de huisarts (bijvoorbeeld omdat u liever geen ‘psychische stoornis’ in uw CV wilt hebben), of de psycholoog constateert geen stoornis volgens DSM V of indien er sprake is van relatie-,arbeids- en/ of verwerkingsproblematiek dan valt de behandeling onder de zogenaamde ‘onverzekerde zorg’ (OVP) en betaalt u zelf de rekening. Het tarief daarvoor bedraagt bij ons met ingang van 1 januari 2020 € 97,50 per consult.

Om voor vergoeding van uw kosten in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts, gedateerd vóór de eerste afspraak, noodzakelijk. Psychologiepraktijk Bakker heeft met alle verzekeraars, behalve Caresq ( National Academic, Promovendum en Besured) contracten afgesloten en declareert de kosten rechtstreeks bij uw verzekeraar. Indien u een restitutiepolis heeft of verzekerd bent bij één van bovengenoemde verzekeraars, krijgt u de rekening thuisgestuurd en kunt u deze zelf insturen naar de verzekering. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling. Kijkt u alstublieft uw polis goed na, zodat u niet voor verrassingen komt te staan!

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, wel veel maar niet allemaal. Zo zijn onder andere aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. U kunt hiervoor toch bij ons terecht, maar zult de behandeling zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Uiteraard wordt tijdig met u besproken of dit het geval is zodat in overleg met u kan worden besloten tot voortzetting van de behandeling in onze praktijk of verwijzing naar een andere vorm van hulpverlening. Een overzicht van de tarieven en vergoedingen vindt u op de praktijk en op onze website.

Eigen risico

Iedereen vanaf 18 jaar dient rekening te houden met het eigen risico. In 2021 gaat het om € 385,-.  Het eigen risico wordt door uw verzekeraar met u verrekend. Sommige verzekeraars kennen een betalingsregeling voor het eigen risico. Raadpleeg daarvoor uw verzekering.

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u verhinderd? Belt u dan alstublieft uiterlijk 24 uur van tevoren af. U kunt het ook inspreken op het antwoordapparaat, met name in het weekend. Belt u niet of te laat, dan moet u de zitting zelf betalen, omdat de verzekeringsmaatschappij deze niet vergoedt.

Bekijk hier een overzicht van de Vergoedingen en tarieven.